ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

  • Κυριακή, 03 Μαΐου 2015

[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ.doc”]