Διακήρυξη: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ του Δήμου Δωρίδος,

  • Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

[gview file=’https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/περίλ.διακήρυξης-Δ.Ε.-Τολοφώνος.doc’]