Δημοσίευση προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα 1.1 «Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων», 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ» 2007 – 2013.

  • Τετάρτη, 06 Αυγούστου 2014

[gview file=’https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/Δελτίο-Τύπου-για-2η-Πρόσκληση-Μέτρων-1_1-2_1-2_3-07-2014-ΤΕΛΙΚΟ.doc’]