Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Δεκεμβρίου 2013

  • Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 19 Δεκεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 17666

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
2.Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή προμήθειας υλικών, για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
3.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών ή μεταφορών του άρθρου 67 Π.Δ. 28/80, για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
4.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων (Π.Δ. 171/87), για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
5.Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για προσωρινή στέγαση του Ενοριακού Ναού Γλυφάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
6.Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
7.Κατάρτιση ετησίου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Δωρίδος, για το έτος 2014. (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
8.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός του οικισμού «Παραλία Σεργούλας» της Τ.Κ. Σεργούλας – Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
9.Παραλαβή μισθωμένου δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Μαλανδρίνου και έγκριση νέας εκμίσθωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
10.Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 και στην Πρόσκληση με ΚΩΔΙΚΟ 2.17. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ