Ανακοίνωση: χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης / αποχέτευσης Τ.Κ. Αμυγδαλιάς έτους 2011

  • Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε πως βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης / αποχέτευσης Τ.Κ. Αμυγδαλιάς έτους 2011 Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδος (με ΦΠΑ κατανάλωσης 13% και ΦΠΑ παγίου 23% σύμφωνα με την ΠΟΛ 1242/24-11-2011 ) & μπορείτε να προσέρχεστε στην έδρα του Δήμου (Λιδωρίκι) αλλά & στις άλλες έδρες Δ.Ε. (Κροκύλειο, Ευπάλιο, Ερατεινή) από 13/11/2012 (08:00 – 13:30), στους κατά τόπους εισπράκτορες για την εξόφληση τους.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 28/12/2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ τηλ. 22660 22393, 22663 50120 (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ) & 22660 22066, 22147 22663 50100 (ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ) Λιδωρίκι
13/11/2012