Ανακοίνωση από Γραφείο Εσόδων

  • Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2012

Στις πρόσφατες ειδοποιήσεις που εκδόθηκαν από το Δήμο Δωρίδος και αφορούν την Τοπική Κοινότητα Μανάγουλης, εκ παραδρομής αναφέρεται ότι τα τέλη αφορούν πρόστιμο αυθαίρετης βοσκής.

Σας ενημερώνουμε ότι τα παραπάνω τέλη αφορούν πάγια ύδρευση για τα έτη 2009, 2010 και 2011 όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια της ειδοποίησης.

Η κατανάλωση για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα συμπεριληφθεί στον λογαριασμό του έτους 2012 σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από το Γραφείο Εσόδων