Δικαιολογητικά για δημοτικά τέλη

  • Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
33056 ΕΥΠΑΛΙΟ

Τηλ. Επικοινωνίας:
Ευπάλιο: 2634 3 50040
Λιδωρίκι: 2266 3 50100
Ερατεινή: 2266 0 32301
Κροκύλειο:2266 0 41244

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με τις αριθμ. Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος:
296/2011 (καθορισμός τελών ύδρευσης 2012),
297/2011 (καθορισμός τελών αποχέτευσης 2012) &
303/2011 (καθορισμός συντελεστών δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ 2012)
αποφασίστηκε μείωση 10% σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), μακροχρόνιους ανέργους με κάρτα ανεργίας τουλάχιστον ενός έτους και πάνω (σε ισχύ από 1/1/2011) & πολύτεκνους με δύο (2) παιδιά ανήλικα και ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000,00€

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες – ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις, να υποβάλλουν από 28 / 05 / 2012 έως 15 / 06 / 2012 τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά Δημοτική Ενότητα στους ορισμένους υπαλλήλους :
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. Δ.Ε. Λιδωρικίου : Ευθ. Μπάκας με αναπληρωτή την Ελ. Μιχελιδάκη
2. Δ.Ε. Ευπαλίου : Βάσω Μπομποτά με αναπληρωτή τον Σ. Πετρόπουλο
3. Δ.Ε. Τολοφώνος : Γεωργία Τσόκα με αναπληρωτή τον Δ. Σταθόπουλο
4. Δ.Ε. Βαρδουσίων : Ιωάννη Ράμμο με αναπληρωτή την Φ. Νικολέτου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ
1. Δ.Ε. Λιδωρικίου : Κων/νος Τραχανάς με αναπληρωτή τον Νικ. Κόγια
2. Δ.Ε. Ευπαλίου : Βάσω Μπομποτά με αναπληρωτή τον Σ. Πετρόπουλο
3. Δ.Ε. Τολοφώνος : Αικ. Ανδρεοπούλου με αναπληρωτή τον Δ. Σταθόπουλο
4. Δ.Ε. Βαρδουσίων : Ιωάννη Ράμμο με αναπληρωτή την Φ. Νικολέτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΗ
Δημοτική ενημερότητα (πως δεν έχουν οφειλές προς τον Δήμο)

ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ : Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδ/σης / Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας / Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Απόφαση Δήμου / Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής μέριμνας / Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου που τους πιστοποιεί ως ΑΜΕΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ : Θεωρημένη κάρτα ανεργίας σε ισχύ από 1/1/2011
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κάρτα πολυτεκνίας & εκκαθαριστικό εφορίας για εισοδήματα 2011
ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ
Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η.
ΓΙΑ ΑΜΕΑ : Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδ/σης / Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας / Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Απόφαση Δήμου / Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής μέριμνας / Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου που τους πιστοποιεί ως ΑΜΕΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ : Θεωρημένη κάρτα ανεργίας σε ισχύ από 1/1/2011
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κάρτα πολυτεκνίας & εκκαθαριστικό εφορίας για εισοδήματα 2011

Ο Αν. Προϊστάμενος Οικον. Υπηρεσιών
Ξενοφ. Δ. Χασούρας