Ανοιχτός διαγωνισμός – Βελτίωση Ύδρευσης Τ.Δ. Ελαίας

  • Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Ο Δήμος Δελφών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΛΑΙΑΣ», με προϋπολογισμό 789.620,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό 247.205,15€ β) κατηγορία Υδραυλικών και Η/Μ (κοινό αντικείμενο) με προϋπολογισμό 185.257,64€ γ) κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό 162.894,40€ δ) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 534,73€ ε) κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό 22.075,68€. Το κονδύλι της αναθεώρησης ανέρχεται σε 24.000,00€ και του ΦΠΑ (23%) σε 147.652,55€.

[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/Β4ΩΗΩ9Θ-Η3Ι-signed.pdf” height=”800″]