Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου 23/12 B

  • Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας : 330 53
Πληροφορίες : Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο : 2266 3 50134
FAX : 2266 0 22390

Λιδωρίκι, 23 Δεκεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 17847

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 29 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. ΄Εγκριση οικονομικών καταστάσεων πρώην Δήμου Ευπαλίου ( απολογισμός , ισολογισμός, κ.λ.π.) χρήσης 2010. ( Εισηγητής Αντιδήμαρχος οικονομικών Αντωνόπουλος Κων/νος ).
2. ΄Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2010, πρώην Δήμου Λιδωρικίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος οικονομικών Αντωνόπουλος Κων/νος )
3. ΄Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2010, πρώην Δήμου Βαρδουσίων (εισηγητής Αντιδήμαρχος οικονομικών Αντωνόπουλος Κων/νος )
4. ΄Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2010, πρώην Δήμου Τολοφώνος (εισηγητής Αντιδήμαρχος οικονομικών Αντωνόπουλος Κων/νος )
5. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μέχρι και το 3ο τρίμηνο 2011, σύμφωνα με την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος οικονομικών Αντωνόπουλος Κων/νος).
6. Καθορισμός του αριθμού και των θέσεων στάσιμου εμπορίου. ( Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης).
7. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού κατόπιν διαπραγματεύσεων, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος για το σχολικό έτος 2011-2012. (Εισηγητής Δήμαρχος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ