Δελτίο Τύπου – Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 3)  και πολύ Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) στην Περιφ.Ενότητα Φωκίδας.

  • Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024