Πρόσκληση για ειδική κατεπείγουσα -δια περιφοράς -(μέσω τηλέφωνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023, με ώρα έναρξης 17:30΄ και ώρα λήξης 18:30΄.

  • Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023