Πρόσκληση σε κατεπείγουσα -δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) – Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 11η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης 18:30΄ και ώρα λήξης 19:30΄.

  • Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023