Πρόσκληση για κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 (μέσω τηλέφωνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), με ώρα έναρξης 13:00΄ και ώρα λήξης 14:00΄.

  • Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023