Δελτίο Τύπου- “Ολοκλήρωση και παραλαβή παραδοτέων του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Δωρίδος από τον ανάδοχο φορέα εκπόνησης,  με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο”.

  • Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023