ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημάρχου προς τους ιδιοκτήτες των εντός του Σχεδίου Πόλεως οικοπέδων της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Σχέδιο Πόλεως Μοναστηρακίου Φωκίδος στα Ο.Τ 06,07,09,10,11 και τους Κ.Χ 05,08,09 και 12, που εντάχθηκαν στο Σχέδιο Πόλεως με το Π.Δ 09-08-1995 (ΦΕΚ 657Δ/1995).

  • Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022