Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι στις 08 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄

  • Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022