Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) την 27η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄

  • Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022