Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) την 8η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄

  • Παρασκευή, 04 Φεβρουαρίου 2022