Δελτίο Τύπου – Για δύο ακόμα χρόνια επίδομα σίτισης και στέγασης σε εκπαιδευτικούς από το Δήμο Δωρίδος. «Ενισχύουμε την εκπαιδευτική διαδικασία και το αίσθημα ασφάλειας των οικογενειών».

  • Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021

«Ο Δήμος Δωρίδος συνεχίζει να στηρίζει εμπράκτως τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που επιλέγουν το Λιδωρίκι ως τόπο εργασίας τους, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Η έως σήμερα εμπειρία, από την εδώ και δύο έτη παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης, έχει μεταξύ άλλων επαναφέρει την αίσθηση ασφάλειας στις οικογένειες των μαθητών καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα».

Αυτό δήλωσε ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου κ. Μανώλης Μαυρομάτης με αφορμή τη λήψη απόφασης κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την  παράταση για 2 έτη (2022-2023) της παροχής δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής  στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στις σχολικές μονάδες του Λιδωρικίου.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις νόμου που προβλέπει την παροχή των συγκεκριμένων επιδομάτων για περιοχές ορεινών Δήμων με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το Λιδωρίκι έχει χαρακτηριστεί ως άγονη και προβληματική περιοχή (δυνάμει της με αριθμό Α2α/Γ.Π.οικ. 42875 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας [ΦΕΚ Β΄/1078/09.06.2015] και  του άρθρου 1 του Π. . 131/1987 [ΦΕΚ-73 Α΄]).

Όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση του θέματος, τα 2 τελευταία χρόνια που παρέχονται από το Δήμο Δωρίδος τα επιδόματα ενοικίου και σίτισης, υπάρχει πληρότητα των θέσεων στις σχολικές μονάδες, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε πιο πριν, όπου Εκπαιδευτικοί δεν αποδέχονταν τις θέσεις στις άγονες και απομακρυσμένες περιοχές, λόγω των γεωγραφικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών και οικονομικών τους συνθηκών.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταση καταβολής των επιδομάτων αφορά 8 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων των σχολικών μονάδων του Λιδωρικίου,  που υπηρετούν ή θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε αυτές τα επόμενα 2 έτη, (2022 και 2023) ως ακολούθως:

1.         παροχή δωρεάν στέγασης ποσού έως 200,00 € για συνολικό χρονικό διάστημα δύο ετών, ήτοι 2022-2023.

2.         Παροχή δωρεάν σίτισης ποσού έως 150,00 € για συνολικό χρονικό διάστημα δύο ετών, ήτοι 2022-2023

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Τα ανωτέρω επιδόματα, προϋποθέτουν την πραγματική υπηρεσία στις ανωτέρω θέσεις και δεν θα καταβάλλονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής (απόσπασης – μετακίνησης, απόλυσης, παραίτησης, μετάθεσης κλπ.) η οποία συνεπάγεται τη μη παροχή υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό στη θέση για την οποία έχει προβλεφθεί η χορήγηση επιδόματος.