Δελτίο Τύπου – Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την προμήθεια τριών υδροφόρων στο Δήμο Δωρίδος. «Πολύτιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες στον Τομέα του Περιβάλλοντος».

  • Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Λιδωρίκι , 18 Νοεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                                                                                          

Δελτίο Τύπου

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την προμήθεια τριών υδροφόρων στο Δήμο Δωρίδος.

«Πολύτιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες στον Τομέα του Περιβάλλοντος».

«Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου μας, η ακόμα καλύτερη οργάνωση του Τομέα Περιβάλλοντος, καθώς και η παροχή σημαντικών υπηρεσιών ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μας οδήγησαν στον προγραμματισμό και την εξασφάλιση χρηματοδότησης μίας άκρως απαραίτητης προμήθειας. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού οι τρεις (3) υδροφόρες που θα ενισχύσουν το στόλο μας θα αξιοποιηθούν με πολλούς τρόπους, αποτελώντας πολύτιμα εργαλεία στον τομέα της καθημερινότητας».

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, με αφορμή την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια τριών υδροφόρων οχημάτων χωρητικότητας 2000 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 252.960,00 ευρώ, η χρηματοδότηση της οποίας θα καλυφτεί από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, ο Δήμος Δωρίδος μέσω της συγκεκριμένης προμήθειας θα εκσυγχρονίσει-βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας, ενισχύοντας τον υφιστάμενο στόλο, με συνέπεια την αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρεται πως θα γίνει χρήση τους για:

  • Πλύσιμο δρόμων με υψηλή πίεση
  • Κατάβρεγμα και πλύσιμο δρόμων – πεζοδρομίων – ρείθρων με μεγάλη παροχή
  • Πότισμα δέντρων
  • Πλύσιμο πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και μηχανημάτων
  • Συνδρομή σε περιπτώσεις πυρκαγιών κ.α.

33 053 Λιδωρίκιτηλ.2266022144email:[email protected]URL: www.dorida.gr