Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) την 10η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄

  • Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021