ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε το έργο 5 νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Δωρίδος. «Περισσότεροι ασφαλείς χώροι για τα παιδιά βάσει των όσων προβλέπει ο νόμος»

  • Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Λιδωρίκι ,  6  Οκτωβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε το έργο 5 νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Δωρίδος.

 «Περισσότεροι ασφαλείς χώροι για τα παιδιά βάσει των όσων προβλέπει ο νόμος»

 «Ο εκσυγχρονισμός των παιδικών χαρών και η πιστοποίηση λειτουργίας τους, βάσει των όσων προβλέπει η νομοθεσία, είναι μία δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία για κάθε Δήμο. Ο Δήμος Δωρίδος, έχοντας στοχεύσει στην εξεύρεση πόρων για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης, καταφέρνει σταδιακά να κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αποδίδοντας προς χρήση ασφαλείς χώρους για τα παιδιά».

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, με αφορμή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., για ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δωρίδος» («Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»).

Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης είναι 245.055,00 ευρώ, από τα οποία τα 170.901,60 ευρώ θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα και το υπόλοιπο ποσό από ίδιους πόρους του Δήμου Δωρίδος, σύμφωνα με απόφαση που έχει λάβει η Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, οι παρεμβάσεις αφορούν στην προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, ασφαλών δαπέδων, αστικού εξοπλισμού, καθώς και κατάλληλου-επαρκή φωτισμού των χώρων αυτών, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμισή τους, ώστε να αποτελούν ασφαλείς παιδότοπους κατά τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Η μελέτη αφορά στην δημιουργία 5 παιδικών χαρών σε κεντρικά σημεία των Κοινοτήτων Ερατεινής, Σεργούλας, Τριζονίων, Τρίκορφου και Διακοπίου που γειτνιάζουν με περιοχές κατοικίας καθώς και κεντρικά σημεία των οικισμών.

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης οι παιδικές χάρες θα ανακαινιστούν και θα παραδοθούν ολοκληρωμένες με τον προδιαγραφόμενο εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και έτοιμο για λειτουργία.

33 053 Λιδωρίκιτηλ.2266022144email:[email protected]URL: www.dorida.gr