Πρόσκληση σε τακτική -με τηλεδιάσκεψη-συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 27η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ΄

  • Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021