Monday 23 October 17
06/09/2011

Απόφαση 213

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Πρακτικό 17/2011 συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Στο Λιδωρίκι και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος σήμερα την 06-09-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 12523/01-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7ο: Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο Τ. Κ. Κλήματος) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλήματος.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

14

ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

15

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3

ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16

ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

4

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

17

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

5

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

18

ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6

ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

20

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

8

ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

21

ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

22

ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ

10

ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23

ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

11

ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24

ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ

12

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

25

ΜΗΤΡΟΥ – ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΓΙΑ

13

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

καίτοι νόμιμα κληθέντες

2

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τους πενήντα πέντε (55) κληθέντες Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Τ.Κ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ)

2

ΞΗΡΟΜΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τ.Κ. ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ)

3

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τ.Κ. ΚΛΗΜΑΤΟΣ)

4

ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ (Τ.Κ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ)

5

ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Τ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ)

6

ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Τ.Κ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ)

7

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τ.Κ. ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ)

8

ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Τ.Κ. ΒΡΑΪΛΑΣ)

9

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τ.Κ. ΔΙΧΩΡΙΟΥ)

10

ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Τ.Κ. ΔΩΡΙΚΟΥ)

11

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Τ.Κ. ΖΟΡΙΑΝΟΥ)

12

ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Τ.Κ. ΚΟΝΙΑΚΟΥ)

13

ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ)

14

ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Τ.Κ. ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ)

15

ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τ.Κ. ΣΤΙΛΙΑΣ)

16

ΤΣΙΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Τ.Σ. ΣΩΤΑΙΝΑΣ)

17

ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τ.Κ. ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ)

18

ΒΡΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τ.Κ. ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ)

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1

ΚΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Τ.Κ. ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ)

καίτοι νόμιμα κληθέντες

2

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

3

ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Τ.Κ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ)

4

ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τ.Κ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ)

5

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

6

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

7

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (T.K. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ)

8

ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Τ.Κ. ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ)

9

ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ)

10

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (T.K. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ)

11

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Τ.Κ. ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ)

12

ΜΑΜΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τ.Κ. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ)

13

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ)

14

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Τ.Κ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ)

15

ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τ.Κ. ΑΒΟΡΟΥ)

16

ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τ.Κ. ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ)

17

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Τ.Κ. ΔΑΦΝΟΥ)

18

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τ.Κ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ)

19

ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (Τ.Κ. ΕΛΑΙΑΣ)

20

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΟΥ)

21

ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τ.Κ. ΚΑΜΠΟΥ)

22

ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τ.Κ. ΚΑΡΟΥΤΩΝ)

23

ΓΚΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ)

24

ΣΑΡΑΦΗ ΝΙΚΗ (Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ)

25

ΖΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τ.Κ. ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ)

26

ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ)

27

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τ.Κ. ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ)

28

ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΝΗΣ)

29

ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Τ.Κ. ΜΗΛΕΑΣ)

30

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ)

31

ΦΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ)

32

ΑΡΜΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τ.Κ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ)

33

ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΥΘΑΛΙΑ (Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ)

34

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ)

35

ΚΕΛΑΪΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τ.Κ. ΣΥΚΕΑΣ)

36

ΚΑΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τ.Κ. ΤΕΙΧΙΟΥ)

37

ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (Τ.Κ. ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ)

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης.

Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός Υπάλληλος Μπάκας Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 7ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 213/2011

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καλλιαμπέτσο Παναγιώτη, ο οποίος είπε τα εξής:

«…Έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ Α 110/1990) άρθρο 5 παρ. 16, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 31 και του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α 1992) και τροποποιήθηκε με την παρ. 5.

2. Το άρθρο 2 του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ Α 189/1995)

3. Την παρ. 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113/1995) ‘’Όλα τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, βαρύνουν με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συνιστάται στη χρησιμοποίησή τους μόνο για τη στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις των Νομαρχών’’.

Σε περίπτωση που παύει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή μονάδων στην περιοχή καθενός συγκεκριμένου ακινήτου, η χρήση του ορίζεται κάθε φορά με εισήγηση του οικείου Ο.Τ.Α. και απόφαση Νομάρχη.

4. Την παραγρ. 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995 η οποία ορίζει ότι: « Οι αρμοδιότητες του νομάρχη που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 16 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α ), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’) ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή».

5. Την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 όπου: ‘’με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα Νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής και προάγει τοπικά συμφέροντα’’.

6. Την παραγρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 στοιχείο 24 που ορίζεται ότι: ‘’ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρμοδιότητα των Δήμων’’.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις για την παραχώρηση της χρήσης σχολείων των οποίων έχει παύσει η λειτουργία, απαιτείται πλέον μόνον απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση της χρήσης.

Στην Τοπική Κοινότητα Κλήματος, στον οικισμό Κλήμα, υπάρχει παλιό κτίριο, πρώην Δημοτικό Σχολείο Κλήματος, το οποίο έχει παύσει να λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο με … έγγραφο του Ταμείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων έχει χαρακτηρισθεί «επισκευάσιμο».

Ο «Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κλήματος», με έδρα το Κλήμα και έτος ίδρυσής του το 2010, με την από 26/08/2011 (αριθμ. Πρωτ.: Δήμου Δωρίδος 12225/26.08.2011) αίτησή του ζητά την παραχώρηση του εν λόγω κτιρίου για τη στέγαση των γραφείων του και τη διοργάνωση εκδηλώσεων οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Επίσης, στην παραπάνω αίτησή του ο σύλλογός μας αναφέρει ότι προτίθεται να βοηθήσει οικονομικά την αρχική αποκατάσταση των ζημιών του κτιρίου και αναλαμβάνει την συντήρηση και την καλή διατήρηση των χώρων του.

Το Τοπικό Συμβούλιο του Κλήματος με την υπ’ αριθ. 9/20/4.9.2011 απόφασή του γνωμοδοτεί θετικά για την αναφερόμενη στο θέμα παραχώρηση.

Εισηγούμαι

1. Την ικανοποίηση του αιτήματος και την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κλήματος της Τ.Κ. Κλήματος Δ. Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος (του οποίου η λειτουργία εδώ και πολλά χρόνια έχει παύσει), στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλήματος, με έδρα το Κλήμα, έτος ίδρυσης 2010, ΑΦΜ: 998516559 / Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, ο οποίος θα αναλάβει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη χρήση, με σκοπό τη στέγαση του γραφείου του και τη διοργάνωση εκδηλώσεων οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, εφόσον το παραπάνω αναφερόμενο κτήριο επισκευασθεί και αποκατασταθούν οι ζημιές, για χρονικό διάστημα 6 ετών.

2. Την διατήρηση του δικαιώματος της χρησιμοποίησης του κτιρίου οποτεδήποτε υπάρξει ανάγκη από τον Δήμο Δωρίδος.

Εισηγούμαι την παραχώρηση κατά χρήση».

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καλλιαμπέτσου Παναγιώτη κι έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κλήματος κ. Ηλιόπουλου Κωνσταντίνου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου οικισμού Κλήματος της Τ.Κ. Κλήματος Δ. Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος (του οποίου η λειτουργία έχει παύσει εδώ και πολλά χρόνια) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλήματος, με έδρα το Κλήμα, έτος ίδρυσης 2010, ΑΦΜ: 998516559 / Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κλήματος θα αναλάβει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη χρήση, με σκοπό τη στέγαση του γραφείου του και τη διοργάνωση εκδηλώσεων οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, εφόσον το παραπάνω αναφερόμενο κτήριο επισκευασθεί και αποκατασταθούν οι ζημιές.

2. Τη διατήρηση του δικαιώματος της χρησιμοποίησης του κτιρίου οποτεδήποτε υπάρξει ανάγκη από το Δήμο Δωρίδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 213/2011.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ.Σ.                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)