Friday 27 April 18
07/10/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΕ 14/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθ.  14/2011

Στo Λιδωρίκι σήμερα την  7η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος στο Δημοτικό Κατάστημα του Λιδωρικίου, ύστερα από την αριθ. 14202/3-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου της, Γεωργίου Καπεντζώνη,  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ψήφιση πιστώσεων του  προϋπολογισμού, οικ.έτους 2011 για την πληρωμή συνεχιζόμενων έργων.

Θέμα   2ο:      Ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών ηλεκτροδότησης.

Θέμα   3ο: Αίτημα μείωσης μισθώματος για το δημοτικό ακίνητο , «Ξενώνας Αλποχωρίου» Τ.Κ. Αλποχωρίου Δ.Ε.Βαρδουσίων.

Θέμα 4ο: Αίτημα μείωσης μισθώματος για το δημοτικό ακίνητο, «Ισόγειο κατάστημα Τ.Κ. Μαλανδρίνου» Δ.Ε. Λιδωρικίου.

ΘΕΜΑ 5ο :     Ορισμός δικηγόρων.

ΘΕΜΑ 6ο :   Εκτέλεση του έργου  «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε. Βαρδουσίων» προύπ. € 7.000,00 με απευθείας ανάθεση, ψήφιση πίστωσης(Κ.Α. 25-7312.035)

Παρόντες

1. Γεώργιος Καπεντζώνης, Πρόεδρος

2. Κωνσταντίνος Κουτσούμπας, Αντιπρόεδρος

3. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Μέλος

5. Αθανάσιος Κοκμοτός, Μέλος

6. Εμμανουήλ Χαραλάμπους, Μέλος

7. Γεώργιος Γκόλφης, Αναπλ.Μέλος

Απόντες

1. Δημήτριος Καραχάλιος, Μέλος

2. Χρήστος Τριανταφύλλου, Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθενία Μηλιώνη, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να συζητήσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο .

Για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Με την υπ’αριθμ. 24865/763/3-6-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Δωρίδος.

Σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού , εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να ψηφίσει – διαθέσει πιστώσεις που αφορούν δαπάνες συνεχιζόμενων έργων, και αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

Οι δαπάνες αυτές, θα εξοφλούνται μετά την ολοκλήρωσή τους και σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που προβλέπεται στον προϋπολογισμό , οικ.έτους 2011.

Προτείνεται  η ψήφιση – διάθεση των πιστώσεων αυτών ,σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2011.

Η οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

Α. τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

Β. τον εγκεκριμένο, με την υπ’αριθμ. 24865/763/3-6-2011 απόφαση της Αποκ/νης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμό , έτους 2011, του Δήμου Δωρίδος

Γ. την ανάγκη εξόφλησης των ολοκληρωμένων συνεχιζόμενων έργων

Δ. τον πίνακα με τις προς ψήφιση δαπάνες

Αποφασίζει      ομόφωνα

Ψηφίζει – διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις που αφορούν δαπάνες συνεχιζόμενων έργων, τα οποία θα εξοφλούνται  μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσής τους και σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που προβλέπεται στον προϋπολογισμό, οικ.έτους 2011:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7326.011

6.000,00

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7336.018

2.500,00

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7322.010

2.000,00

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7336.018

6.500,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 35-7322.009

6.900,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7324.015

6.800,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7336.010

5.000,00

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7336.025

6.500,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7324.008

6.800,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.033

3.500,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 35-7322.011

5.000,00

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.044

6.000,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 35-7322.016

6.000,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΗΓΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.012

6.000,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.007

2.200,00

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7326.044

1.500,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΠΥΡΓΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 35-7322.019

3.000,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.013

4.000,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΖΩΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7333.033

1.900,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΗΓΩΝ  ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΔ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ & ΕΥΠΑΛΙΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7326.007

7.000,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΔΙΝΩΝ ΤΔ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7333.004

7.000,00

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Α.Μ. 38/2010 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7333.032

78.802,29

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7331.016

32.154,78

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.031

8.882,17

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.020

1.336,13

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – Βελτίωση Ύδρευσης ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.020

6.992,50

ΑΠΌ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7331.001

23.524,80

Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες – Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7324.001

49.925,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΤΕΙΧΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7333.035

2.323,00

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7412.005

1.800,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.013

4.800,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΑΘΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.003

4.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΔ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.042

5.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.012

3.781,00

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7412.004

1.200,00

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ ΚΛΗΜΑΤΟΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7412.010

1.200,00

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ-ΠΥΡΓΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7412.006

4.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.001

26.745,03

ΜΕΛΕΤΗ Υψομετρικές μελέτες οδών-σύνταξη πινάκων εφαρμογής ΔΔ Μον/κίου  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7412.008

9.523,10

ΜΕΛΕΤΗ Τοπογραφικές εργασίες για πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλεως στο ΔΔ Μον/κίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7412.009

9.349,96

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Διαμόρφωση χώρου για τις εκδηλώσεις Γιορτή της πίττας Δ.Δ. Τειχίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7322.008

32.764,41

Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ – Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Δ/των Ποτιδάνειας – Τρικόρφου Μέτρο 7.5  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.026

20.849,13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: “Ανακαίνιση και αναβάθμιση εξωτερικών υδραγωγείων των Δ.Δ. Μανάγουλης, Μαλαμάτων και Καστρακίου του Δήμου Ευπαλίου’  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.028

879.222,61

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Μελέτη Αποχέτευσης και επεξεργασίας Λυμάτων των Τ.Δ. ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ –ΜΑΡΑΘΙΑ –ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ –ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ –ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ & ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.031

398.553,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ Τρικόρφου – Σεργούλας (Άνω Σεργούλας) – Φιλοθέης και Κλήματος* (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.021

526.656,65

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΤΩΝ  Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΕΥΠΑΛΙΟΥ> (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.022

250.340,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Ανάπλαση κοιν. Χώρων Ευπαλίου – Μαραθιά – Κλήματος και Δροσάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.016

295.708,53

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.027

139.650,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ – Ύδρευση Κλήματος (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.011

36.648,71

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Μελέτη ύδρευσης ΜΑΡΑΘΙΑ   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.034

11.954,00

Πρόγραμμα Θησέας: ΜΕΛ. ΠΕΡ.ΕΠΙΠ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ. ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ, ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.030

5.000,00

Πρόγραμμα Θησέας:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ- ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ {ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.037

11.900,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Γεωλογική  Μελέτη του έργου  “Αξιοποίηση –Διαχείριση Φυσικών Βοσκοτόπων του Δήμου Ευπαλίου” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.029

4.760,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Γεωπονική  Μελέτη του έργου  “Αξιοποίηση –Διαχείριση Φυσικών Βοσκοτόπων του Δήμου Ευπαλίου” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.022

3.570,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου  “Αξιοποίηση – Διαχείριση Φυσικών Βοσκοτόπων του Δήμου Ευπαλίου”  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.023

7.140,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Περιβαλλοντική Μελέτη κατασκευής εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Τρικόρφου – Σεργούλας – Φιλοθέης και Κλήματος” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.035

5.000,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του  έργου  “Βελτίωση υποδομών Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ευπαλίου”  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.033

5.950,00

Πρόγραμμα Θησέας: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.024

2.400,00

Πρόγραμμα Θησέας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ {ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.027

12.000,00

Πρόγραμμα Θησέας: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ {ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ}  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.045

12.000,00

Πρόγραμμα Θησέας: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ {ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Κ.Α. 70-7413.047

6.000,00

Αποκατάσταση μάντρας στον κεντρικό δρόμο Κριατσίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7333.036

6.888,00

Αναδάσωση αναψυκτηρίου στου Πραττά Λάκκο (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7326.002

2.995,05

Περίφραξη κτιρίου & περιβάλλοντος χώρου του πρώην Δημ. Σχολείου Αρτοτίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7332.001

6.199,20

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του πρώην Δημ. Σχολείου Αρτοτίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7332002

6.199,20

Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου του πρώην Δημ. Σχολείου Αρτοτίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7311.001

6.197,97

Προμήθεια φρεατίων και βανών ύδρευσης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 25-7312.000

3.000,00

Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7333.037

6.900,00

Εκχιονισμός οδικού δικτύου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7333.038

6.900,00

Μεταφορά και ρίψη άλατος (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7333.039

6.900,00

Τουριστικός οδηγός των χωριών και ιστορίας του Δήμου Βαρδουσίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 00-6431.002

5.000,00

Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στα Τ.Δ. Ζωριάνου,Κόκκινου,Κροκυλείου,Τριστένου(β’ φάση) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7323.054

2.286,38

Αρμολόγηση εξωτερικών τοίχων του πρώην Δημ.Σχολείου Αρτοτίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7311.003

1.961,16

Καθαριότητα κοιν. Χώρων ΤΔ Μαλανδρίνου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 20-7336.001

850,00

Κατασκευή στέγης (κεραμοσκεπής)στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Κριατσίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7311.004

1.745,71

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: ΜΠΕ Για το έργο Διοχέτευση όμβριων υδάτων στο Δ.Δ Αλποχωρίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7413.002

4.000,00

Πρόγραμμα Θησέας: Ολοκλήρωση αθλητικού Κέντρου Πενταγιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7326.003

44.110,98

Πρόγραμμα Θησέας:  Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ.Κροκυλείου και Πενταγιών Δήμου Βαρδουσίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7323.055

15.170,06

Πρόγραμμα Θησέας:  Βελτίωση οδοποιίας (β΄φάση) στα Τ.Δ.Διχωρίου και Περιβολίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 30-7323.056

12.387,37

Πρόγραμμα Θησέας:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανέγερση Ξενώνα Υψηλού Χωριού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.003

3.075,00

Πρόγραμμα Θησέας:  Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου Ανέγερση Ξενώνα Υψηλού Χωριού  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.004

7.995,00

Πρόγραμμα Θησέας:  Αρχιτεκτονική & τεύχη δημοπράτησης αποκ/ση κτιρίου πρώην Δημ. Σχολείου Κουπακίου  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.005

4.428,00

Πρόγραμμα Θησέας:  Στατική μελέτη ανέγερσης Ξενώνα Υψηλού Χωριού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.006

4.698,60

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ :Σύνταξη τευχών δημοπράτησης-Ξενώνα Υψ. Χωριού  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.007

2.460,00

Πρόγραμμα Θησέας:  Η/Μ Ξενώνα Υψηλού Χωριού  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.008

4.698,60

Πρόγραμμα Θησέας:  Συγκοινωνιακή μελέτη για τη διαπλάτυνση του δρόμου Τα.Δ. Κοκκίνου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7413.006

7.610,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ:  Σύνταξη τευχών δημοπράτησης – Επέκταση Ξενώνα Κροκυλείου   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.009

3.690,00

Πρόγραμμα Θησέας:  Η/Μ Μελέτη επέκτασης Ξενώνα Κροκυλείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.010

4.683,84

Πρόγραμμα Θησέας:  Αρχιτεκτονική μελέτη επέκτασης Ξενώνα Κροκυλείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.011

9.367,68

Πρόγραμμα Θησέας:  Στατική μελέτη επέκτασης Ξενώνα Κροκυλείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.012

4.683,84

Πρόγραμμα Θησέας:  ΜΠΕ επέκτασης Ξενώνα Κροκυλείου  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.013

4.305,00

Πρόγραμμα Θησέας:  Αποτύπωση υπάρχοντος κτιρίου Ξενώνα Κροκυλείου  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.014

7.094,64

Πρόγραμμα Θησέας:  Τοπογραφική μελέτη επέκτασης Ξενώνα Κροκυλείου  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α 70-7411.015

3.690,00

Πρόγραμμα Θησέας:  ΜΠΕ Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευση Δ.Δ. Κερασιάς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7412.001

3.075,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: ΜΠΕ Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στα Δ.Δ. Ζωρ-Κερ-Κροκ-Κοκκ-Τριστενο  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7413.004

4.000,00

Πρόγραμμα Θησέας:  ΜΠΕ Ανόρυξη γεώτησης στη θέση Αη-Λιας Υψηλού Χωριού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7413.005

3.075,00

Πρόγραμμα Θησέας:  Μελέτη ανέγερσης Ξενώνα Αρτοτίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.001

19.818,00

Πρόγραμμα Θησέας:  Μελέτη ανέγερσης Δημαρχείου Βαρδουσίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 70-7411.002

3.028,34

Πρόγραμμα Θησέας: Αποχέτευση όμβριων επί του δρόμου Πραττά Λάκκο – Χαρατσί  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Κ.Α. 25-7312.032

141.247,00

ΜΕΛΕΤΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΔ ΕΛΑΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 70-7413.048

7.000,00

Βελτίωση ύδευσης ΜΗΛΕΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 25-7312.034

2.000,00

Δημοτική Οδοποϊια ΤΔ Γλυφάδας  ΑΜ 20/2010   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 30-7323.016

28.587,07

Δημοτική Οδοποιία ΤΔ Τολοφώνος ΑΜ 22/2010   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 30-7323.017

23.176,01

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ- ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 30-7323.046

700,00

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΔ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΕΛΑΙΑΣ-ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 30-7323.047

4.999,02

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΔ ΜΗΛΕΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 30-7323.023

6.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 30-7413.001

1.600,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 20-7336.002

1.299,98

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 25-6275.009

499,99

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 20-7325.015

1.700,00

Συντήρηση Δημοτικού δρόμου & αποκατασταση τσιμενταβλάκων Δ Δ Γλυφάδας Κ.Α. 30-7323.018

4.000,00

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ ΣΤΟ ΤΔ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 20-7325.016

48.479,35

Πρόγραμμα Θησέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ  Α.Μ. 56/2008  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 30-7323.015

45.815,15

Πρόγραμμα Θησέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΔ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Μ. 15/2009  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 30-7323.025

100.000,00

Πρόγραμμα Θησέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΔ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ -ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 30-7323.024

80.110,43

Πρόγραμμα Θησέας: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΌ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ -ΣΠΗΛΙΑΣ -ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ &ΒΙΟΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 70-7413.049

26.411,62

Πρόγραμμα Θησέας: ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ Α.Μ 17/2009 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 25-7326.027

93.296,66

Μελέτη ΣΧΟΑΠ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 70-7413.050

220.167,54

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΗΣ ΚΑΛΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 25-7321.001

6.900,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΑΖΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΔ ΚΑΛΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326004

6.900,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΔ ΚΑΛΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7322.002

4.999,94

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7324.006

6.200,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ Χ. ΒΕΛΛΙΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ Ι. ΠΟΥΡΝΙΑ ΣΤΟ ΤΔ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7324.005

6.899,93

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙΑΣ Χ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.003

6.900,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ ΣΤΟ ΤΔ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.002

6.598,21

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΨΑΛΑ ΤΔ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.004

6.799,76

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΤΔ ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.003

6.699,93

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΕΣ ΨΕΒΕΔΟΥΡΟΥ & ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ & ΚΥΡΙΑΖΗ ΤΔ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.004

5.000,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΤΔ ΣΤΙΛΙΑΣ &ΣΥΚΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 25-7336.001

2.700,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ Κ.ΥΦΑΝΤΗ ΕΩΣ ΣΤ. ΚΟΡΡΕ & ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ  ΓΚΟΛΦΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΤΔ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.005

6.899,99

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.005

4.999,21

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΔ ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.006

6.899,99

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.007

6.899,91

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΙΓΙΤΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7333.001

6.000,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΕΥΚΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.005

4.500,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΡΟΣ ΛΑΓΟΠΑΤΙ ΤΔ ΣΤΙΛΙΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7333.002

6.899,99

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΔ ΣΤΙΛΙΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.008

6.900,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ & Η.ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΝΑΚΙΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.006

6.899,93

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΑ ΡΕΠΠΑ ΑΛΩΝΙ ΚΟΝΑΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.010

5.999,94

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.009

6.899,99

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΙΤΟΥ-ΗΡ. ΒΛΑΧΟΥ ΤΔ ΣΥΚΕΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.007

3.339,96

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΟ ΤΔ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.008

6.899,78

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΚΑ ΤΔ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7336.001

6.000,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΔ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.011

6.899,07

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΜΑΝΘΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΤΔ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.012

6.899,99

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΠΑΡΟΥΧΟΥ-ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΔ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7334.001

6.899,93

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.013

6.900,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΝΟΥΤΑ &ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΤΔ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.014

6.899,96

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7322.001

6.899,99

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.009

3.399,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.006

6.900,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΚΑΛΟΥΛΑΣ-ΠΕΝΑΤΑΠΟΛΗΣ-ΒΡΑΙΛΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.010

6.900,00

Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΡΕΝΤΖΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.057

115.134,70

Πρόγραμμα Θησέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.058

54.092,03

Προγραμ. Ν.Α.Φωκίδας.: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7323.059

2.763,35

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Α) ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Β0ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δ. ΚΟΥΡΜΟΥΚΗ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7336.002

10.891,48

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Δ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 30-7326.015

78.120,01

Πρόγραμμα Θησέας: ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 25-7312.033

111.525,63

Μελέτη Υδραυλική εξωτερικών δικτύων Δάφνου – Βραίλας- Καρούτων και Σώταινας Δήμου Λιδωρικίου  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 70-7412.011

8.330,00

Μελέτη Υδραυλική εξωτερικών δικτύων Διακοπίου – Στύλιας – Δωρικού και Πεντάπολης Δήμου Λιδωρικίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ Κ.Α. 70-7412.012

11.900,00

Μελέτη Υδραυλική εξωτερικών δικτύων Λιδωρικίου (από Τσουκαλάκι μέχρι Κοτρωνα) – Λευκαδιτίου και Συκέας  Δήμου Λιδωρικίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 70-7412.013

11.900,00

Μελέτη ΗΜ εξωτερικών δικτύων Δήμου Λιδωρικίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 70-7412.014

3.570,00

Μελέτη ΗΜ Κατασκευής νέου Δημαρχιακού μεγάρου Δήμου Λιδωρικίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 70-7411.018

4.160,00

Μελέτη Στατική του έργου «Κατασκευή νέου Δημαρχιακού μεγάρου στο Λιδωρίκι  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Κ.Α. 70-7411.017

1.289,65

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 89/2011.

ΘΕΜΑ 2Ο .

Για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Με την υπ’αριθμ. 24865/763/3-6-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Δωρίδος.

Σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού , εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Δ.Ε.Η. , μας έστειλε , ύστερα από σχετικό αίτημα, τα κοστολόγια για διάφορες επεκτάσεις – μετατοπίσεις του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Δωρίδος, όπως αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να ψηφίσει – διαθέσει τις πιστώσεις αυτές και για το σκοπό που αναφέρεται.

Κ.Α.                            ΤΙΤΛΟΣ                                                                                 ΠΟΣΟ ΣΕ € πλέον ΦΠΑ

20-7325.004

Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ Δ.Ε. Τολοφώνος (τοποθέτηση φ.σ. και 2 νέων παροχών στην περιοχή κτηνοτροφικής μονάδας Κοντάρη Δ. και έμπροσθεν ιχθυοκαλλιεργειών Αγ.Ειρήνης– Φ.487/51089/7-9-2011 έγγραφο της Δ.Ε.Η. )

472,40 €

20-7325.005

Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε.Τολοφώνος (επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού έμπροσθεν Σατέϊκου Αλωνιού & οικίας Ταξ. Κούτρα κατά 3 νέους στύλους – Φ.487/51171/16-9-2011 έγγραφο της Δ.Ε.Η.)

2.683,20 €

Προτείνεται  η ψήφιση – διάθεση των πιστώσεων αυτών ,σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2011.

Η οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

Α. τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

Β. τον εγκεκριμένο, με την υπ’αριθμ. 24865/763/3-6-2011 απόφαση της Αποκ/νης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμό , έτους 2011, του Δήμου Δωρίδος

Γ. τις ανάγκες του Δήμου για επεκτάσεις – μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ

Δ. τον πίνακα με τις προς ψήφιση δαπάνες

Ε.τις εκδοθείσες και υπογραφείσες προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις ,προς ψήφιση, δαπάνες του συνημμένου πίνακα

Αποφασίζει      ομόφωνα

Ψηφίζει – διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις που αφορούν επεκτάσεις – μετατοπίσεις του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Δωρίδος:

Κ.Α.                            ΤΙΤΛΟΣ                                                                                 ΠΟΣΟ ΣΕ € πλέον ΦΠΑ

20-7325.004

Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ Δ.Ε. Τολοφώνος (τοποθέτηση φ.σ. και 2 νέων παροχών στην περιοχή κτηνοτροφικής μονάδας Κοντάρη Δ. και έμπροσθεν ιχθυοκαλλιεργειών Αγ.Ειρήνης– Φ.487/51089/7-9-2011 έγγραφο της Δ.Ε.Η. )

472,40 €

20-7325.005

Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε.Τολοφώνος (επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού έμπροσθεν Σατέϊκου Αλωνιού & οικίας Ταξ. Κούτρα κατά 3 νέους στύλους – Φ.487/51171/16-9-2011 έγγραφο της Δ.Ε.Η.)

2.683,20 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 90/2011.

ΘΕΜΑ 3Ο .

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγείται τα εξής:

Με το από 16.06.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου, μεταξύ του πρώην δήμου Βαρδουσίων και του Παναγιώτη Μπρούμα του Σπυρίδωνα εκμισθώθηκε στο δεύτερο ο «Ξενώνας Αλποχωρίου», που βρίσκεται στην τοπική Κοινότητα Αλποχωρίου,. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε 10 έτη και το μηνιαίο μίσθωμα σε 105,00 ευρώ.

Ήδη ο μισθωτής, με την με αριθ, πρωτ.  11143/01.08.2011 επιστολή του προς τον δήμο Δωρίδος, γνωστοποιεί ότι, για οικονομικούς λόγους, προτίθεται να καταγγείλει τη μίσθωση, με ισχύ από 31.08.2011, εκτός και αν ο δήμος αποδεχθεί μείωση του μισθώματος στο ποσό των 500,00  ευρώ ετησίως.  Κατόπιν αυτού ερωτάται αν είναι δυνατή η αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος – προσφοράς και η μείωση, μετά από τροποποίηση του σχετικού όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, του καταβαλλόμενου μισθώματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της στα μέλη Επιτροπής και τη σχετική επί του θέματος εισήγηση-γνώμη του ειδικού συνεργάτη επί νομικών θεμάτων, Δημητρίου Γκανιάτσου , η οποία έχει ως εξής:

Με το από 16.06.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου, μεταξύ του Βασιλείου Νικολέτου, δημάρχου και νομίμου εκπροσώπου του πρώην δήμου Βαρδουσίων, και του Παναγιώτη Μπρούμα του Σπυρίδωνα, κατοίκου Αλποχωρίου Φωκίδος, εκμισθώθηκε στο δεύτερο ο «Ξενώνας Αλποχωρίου», που βρίσκεται στην τοπική Κοινότητα Αλποχωρίου, και συγκεκριμένα ένα ακίνητο επιφανείας 251,00 τ.μ. επί οικοπέδου 500,00 τ.μ.  αποτελούμενο από τέσσερα δωμάτια ύπνου συνολικής δυναμικότητας έντεκα (11) κλινών. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε 10 έτη και το μηνιαίο μίσθωμα σε 105,00 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6 %.

Ήδη ο μισθωτής, με την από 29.07.2011 επιστολή του προς τον δήμο Δωρίδος, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. 11143/01.08.2011, γνωστοποιεί ότι, για οικονομικούς λόγους, (μηδενικά έσοδα από την εκμετάλλευση του Ξενώνα),  προτίθεται να καταγγείλει τη μίσθωση, με ισχύ από 31.08.2011, δηλώνει δε, ότι για να συνεχίσει τη μίσθωση προσφέρει ως ετήσιο μίσθωμα το ποσό των 500,00 ευρώ.  Κατόπιν αυτού ερωτάται αν είναι δυνατή η αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος – προσφοράς και η μείωση, μετά από τροποποίηση του σχετικού όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, του καταβαλλόμενου μισθώματος.

Η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία “ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη”, εφαρμόζεται επί της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τόσο του οφειλέτη όσο και του δανειστή, που απορρέουν από οποιαδήποτε έγκυρη ενοχική σχέση, ασχέτως αν αυτή προέρχεται από σύμβαση ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως από το νόμο, εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ.

Παγίως γίνεται δεκτό ότι σύμφωνα με τη διάταξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα, όταν, λόγω συνδρομής ειδικών συνθηκών, η εμμονή στην εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιμότητα που επιβάλλονται στις συναλλαγές, να  επεκτείνεται ή να την περιορίζεται, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, στο μέτρο εκείνο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης (ΑΠ 1487/2005).

Έτσι, με βάση τη διάταξη του άρθ. 288 του ΑΚ, μπορεί να επιβάλλεται μείωση του ύψους της παροχής, όταν αυτή έγινε δυσβάστακτη για τον οφειλέτη εξαιτίας π.χ. μεταγενέστερης μεταβολής συνθηκών.

Εν προκειμένω ο μισθωτής ισχυρίζεται ότι, προφανώς λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, καθότι δεν επικαλείται άλλο λόγο, τα έσοδα από την εκμετάλλευση του «Ξενώνα» είναι «μηδενικά» και για το λόγο αυτό ζητά, προκειμένου να συνεχίσει τη μίσθωση, μείωση του μισθώματος σε ποσοστό 50%.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρώ ότι, παρέχεται η δυνατότητα, λόγω ακριβώς της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, γεγονός που αναμφίβολα συνιστά μεταβολή των συνθηκών.

Περαιτέρω κατά την άποψή μου το ποσοστό μείωσης θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί του αντιθέτου, σε αυτό που, με πρόσφατη εγκύκλιό του, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τα ΝΠΔΔ, σχετικά με τις μισθώσεις στις οποίες αυτά συμβάλλονται ως μισθωτές, δηλαδή να προβούν σε μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος κατά ποσοστό 20%.

Το τελευταίο δικαιολογεί κατά τη γνώμη μου έτι περισσότερο, στα πλαίσια και των αρχών της χρηστής διοίκησης, την αποδοχή του εν θέματι αιτήματος, κατά τα ανωτέρω.’

Κατόπιν αυτού εισηγούμαι τη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος κατά ποσοστό 25 %, κατά μερική αποδοχή του αιτήματος, και τούτο αφενός λόγω των ειδικών οικονομικών συνθηκών και αφετέρου λόγω του  ότι το μίσθιο βρίσκεται σε μία απ΄ τις πλέον μειονεκτικές περιοχές του δήμου μας, (ορεινή περιοχή, χωρίς μόνιμους κατοίκους κατά τους χειμερινούς μήνες, με ελάχιστη επισκεψιμότητα κατά το διάστημα αυτό κ.λ.π.)

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

Τη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος κατά ποσοστό 25 %, κατά μερική αποδοχή του αιτήματος του Παναγιώτη Μπρούμα υπό τον όρο ότι ο τελευταίος, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, θα γνωστοποιήσει εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου εάν αποδέχεται την παρούσα πρόταση και την, κατ΄ επέκταση, συνέχιση της μίσθωσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προβεί σε άμεση απόδοση του μισθίου, επιφυλασσόμενοι παντός εν γένει δικαιώματος του δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   91/2011.

ΘΕΜΑ 4Ο .

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγείται τα εξής:

Με το από 2446/31-7-2008  ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του πρώην δήμου Λιδωρικίου και του κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου εκμισθώθηκε στον τελευταίο ένα ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου του δήμου Δωρίδος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως καφενείο. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε για τρία (3) έτη, με ημερομηνία έναρξης την 31-7-2008 και λήξη την 31-7-2011  και το μηνιαίο καταβαλλόμενο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 370,00 ευρώ. Ήδη ο μισθωτής, με την με αριθ. πρωτ. 14032/28.09.2011 αίτησή του προς το Δήμο, ζητά, α). την παράταση της μίσθωσης και β) τη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος στο ποσό των 200,00 ευρώ  μηνιαίως, επικαλούμενος οικονομικούς λόγους, (μείωση της πελατείας λόγω της οικονομικής κρίσης κ.λ.π.).

Περαιτέρω από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο μισθωτής-αιτών δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και συγκεκριμένα ότι οφείλει τα μισθώματα των μηνών Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και Σεπτεμβρίου 2011.

Κατόπιν αυτού εισηγούμαι την, κατ΄ αρχήν, απόρριψη του αιτήματος με την επιφύλαξη επανεξέτασής του, υπό τον όρο τακτοποίησης των οικονομικών-συμβατικών υποχρεώσεων του αιτούντος – μισθωτή, κατά τα ανωτέρω.

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι                   ομόφωνα

Απορρίπτει το αίτημα του κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, με την επιφύλαξη επανεξέτασής του όταν και εφόσον αυτός εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που απορρέουν από την αριθ. 2446/31-7-2008 σύμβαση μίσθωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 92/2011.

ΘΕΜΑ 5ο.

Για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης , ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Υπάρχουν δύο υποθέσεις στις οποίες ο δήμος Δωρίδος θα πρέπει να έχει εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων ,με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του, που είναι οι εξής:

  1. Με την από 7-7-2011 αγωγή τους, κατά του πρώην Δ.Τολοφώνος, (αριθ.κατάθ. 8ΕΓΜ16/2011), η οποία συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ‘Αμφισσας στις 17-11-2011 οι ενάγουσες, Ελένη Σκαρσούλη και Βασιλική Διαμαντή, ζητούν να υποχρεωθεί ο ενιαίος πλέον δήμος, υπεισερχόμενος στις υποχρεώσεις του πρώην Δ.Τολοφώνος, για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρονται σ’αυτές, να καταβάλει στην καθεμία απ’αυτές το ποσό των 21.225,60 €.

Προτείνεται  ο δικηγόρος ‘Αμφισσας Γεώργιος Δελμούζος.

  1. Ο Κων/νος Κάρμας του Παναγιώτη άσκησε, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δωρίδος, σε βάρος του Δήμου, την από 26-6-2011 αγωγή του, με την οποία ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος να του καταβάλει το ποσό των 11.854,94 € ως αποζημίωση για την εγκατάσταση τηλεοπτικού αναμεταδότη σε τμήμα ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην Τ.Κ.Δωρικού. Η συζήτηση της αγωγής ορίστηκε αρχικώς για την 5-10-2011 και μετ’αναβολή για την 2-11-2011. Προτείνεται  ο δικηγόρος ‘Αμφισσας Γεώργιος Δελμούζος.

Η Οικ. Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ.ιε’ του Ν.3852/2010 , και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι                ομόφωνα

Ορίζει το δικηγόρο ‘Αμφισσας, Γεώργιο Δελμούζο  προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Δωρίδος,με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του, στις παρακάτω αναφερόμενες υποθέσεις:

1. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ‘Αμφισσας κατά τη συζήτηση αγωγής υπαλλήλων του δήμου (πρώην Δ.Τολοφώνος) στις 17-11-2011  και σε περίπτωση αναβολής.

2. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δωρίδος κατά τη συζήτηση αγωγής Κωνσταντίνου Κάρμα του Παναγιώτη στις 2-11-2011 και σε περίπτωση αναβολής.

Η αμοιβή του δικηγόρου θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων και το ΦΕΚ 1964/30-12-2005 «προσδιορισμός ελάχιστων αμοιβών δικηγόρων» και στα όρια της απευθείας ανάθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  93/2011.

ΘΕΜΑ 6ο.

Για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης , ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ.έτους 2011, κατά τη σύνταξή του ενεγράφη πίστωση ποσού €7.000,00 στον Κ.Α. 25-7312.035 , για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε. Βαρδουσίων». Η απευθείας ανάθεση του έργου κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87 και της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, προτείνω να γίνει μετά τη συλλογή προσφορών και με   πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δ.Ε. του δήμου.

Η Οικ. Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι                ομόφωνα

Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος και μεταθέτει την με απευθείας ανάθεση εκτέλεσή του, σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε., προκειμένου να προηγηθεί η συλλογή προσφορών για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού έκπτωσης επί του προϋπολογισμού του έργου. Η συγκέντρωση προσφορών θα γίνει ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  που θα απευθύνεται  στους ενδιαφερόμενους Ε.Δ.Ε., με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου σε όλες της δημοτικές ενότητες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  94/2011.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ  ΜΕΛΗ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

A+ A-